Babak Zanjani


خبر صدور حکم اعدام بابک زنجانی از سوی سخنگوی قوه قضائیه، زودتر از ابلاغ رسمی این حکم به متهم یا وکیل او اعلام شد. حالا و تنها چند روز پس از دستگیری عجیب رضا ضراب در آمریکا ، کسی که گفته می شود پول های گمشده زنجانی در اختیار اوست، حکم اعدام بابک زنجانی به وکلیش ابلاغ شد. پیش از این نیز، گمانه زنی ها در خصوص این که حکم اعدام برای ترساندن زنجانی بوده است توسط قوه قضائیه رد شده بود. تا این که رضا ضراب با سفرش به آمریکا اقدامی کرد که به نوعی تحویل دادن خودش به آمریکایی ها به نظر می آید. گفته می شود او زندان در آمریکا را به اعدام در ایران ترجیح داده است. (ادامه مطلب را ببینید...)

حالا با ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی، مهلت قانونی برای اعتراض به حکم صادر شده آغاز شده است و هنوز ممکن است این حکم تغییر کند. اما آیا رضا ضراب در آمریکا چیزهایی خواهد گفت که این پرونده را بتواند به یک معامله قضایی تبدیل کند؟

مهم ترین بخش ماجرا در حال حاضر سرنوشت پول هاست. همانطور که رئیس جمهور روحانی هم در سخنان خود پس از اعلام خبر صدور حکم اعدام اشاره کرد که اعدام مشکلی را حل نمی کند و باید معلوم شود که پول ها چه شده است. این در حالی ست که به گفته مقامات قضایی، بابک زنجانی هیچ نوع همکاری در زمینه رهگیری اموال خود در خارج از کشور نداشته و حالا رضا ضراب هم به عنوان شاه کلید دوم ماجرا، از دسترس عوامل اطلاعاتی و قضایی ایران به طور کامل خارج شده است.

بابک زنجانی به خوبی می داند که با پیدا شدن پول ها، سرنوشتی بهتر از مه آفرید امیرخسروی، متهم اول فساد 3000 میلیاردی، در انتظارش نیست. اما به نظر می رسد که غیر از این، تدابیر دیگری هم در آستین میلیاردر جوان ایرانی باشد که شاید وضعیت عجیب و غریب رضا ضراب هم یکی از آن هاست.