چندین سال است که تریبون های رسمی در داخل ایران همواره آنچه دولت اسلامی خوانده می شود یا همان داعش را، آلت دست غرب و به طور ویژه آمریکا خطاب می کنند. این تریبون ها و صاحبان بیان و سخن رسمی، همواره نیز در این سال ها هشدار داده اند که این گروه های خشن ساخته و پرداخته آمریکا، به زودی بلای جان اربابانشان خواهند شد.

 در این روزها که حملات داعش در ترکیه و بیش از آن در بروکسل بلژیک به صدر اخبار جهان رسیده است، شاید تجدید دوباره این سوال بی مناسبت نباشد که بالاخره ارتباط داعش با غرب ، آمریکا و ترکیه چگونه است؟ (ادامه مطلب را ببینید...)

 آیا داعش آن اندازه که تبلیغ می شود، مجری برنامه های غربی ها در خاورمیانه است؟ در این میان لااقل روشن تر از روز است که ترکیه در خدمت به داعش با هموار کردن امکان تردد عناصر آن و نیز تجارت نفت از مسیرهای مشترکش با سوریه هیچ کوتاهی نکرده است. پس حتی اگر انفجارهای انتحاری در بلژیک و اتحادیه اروپا را تعجب انگیز ندانیم، لااقل انفجار در ترکیه با هیچ منطقی سازگار نیست.


در میان خیل عظیم حرف های تکراری درباره داعش و خواستگاه آن از تریبون های رسمی داخلی، جای این توضیح کمی خالی است که واقعاً چرا گروهی وابسته به غرب باید بلای جان غرب باشد؟ این ادعا مثل این است که کسی ادعا کند که حزب الله لبنان روزی بلای جان ایران خواهد شد! 

ترتیب وابستگی متقابل غرب و دار و دسته های خلیفه سلفی، می تواند توجیه منطقی و باور پذیری هم داشته باشد. اما جای این توضیح در میان خیل اخبار و اطلاعات و تحلیل های منتشر شده خالی است. واقعاً چرا؟!