مدت ها از گوشه و کنار شنیده می شد که چرا این همه که روی مساله بد حجابی در تریبون های رسمی و مذهبی تاکید می شود و چپ و راست هشدار داده می شود، درباره مفاسد اقتصادی و اختلاس های کوچک و بزرگ حساسیت وجود ندارد؟ اخیراً یک نفر از آقای علم الهدی، امام جمعه محترم مشهد، همین سوال را پرسیده و ایشان هم آب پاکی را روی دست همه ریختند که البته بد حجابی بدتر از اختلاس است، چرا که اختلاس یک آفت فردی است که فقط خود فرد اختلاس کننده را منحرف می کند، اما بدحجابی باعث انحراف دیگران می شود و فرد بدحجاب آلت دست شیطان برای گمراه کردن دیگران قرار می گیرد. (ادامه مطلب را ببینید...)

با این تفسیر،  پس کلاً اختلاس و فساد مالی هیچ چیز مهمی نیست و واقعاً هم نباید آن را خیلی کش داد! این بنده خدا بابک زنجانی را هم که به اعدام محکوم شده زودتر باید آزاد کنند که برود بنشیند کنار دست سایر رفقایش در مراتب بالای دولت احمدی نژاد که با چند امضای ناقابل و حمایت هایشان از این فرد منحرف، فقط باعث انحراف خودشان شده اند و خوشبختانه به بقیه جامعه آسیبی نرسانده اند.


الحمدلله که کسی آسیبی ندیده است از این حجم باورنکردنی مفاسد اقتصادی که دیگر کشف آن ها به یک مساله عادی تبدیل شده است! خدا را صد هزار مرتبه شکر!