بگذریم از این که مناسبتی به نام روز پدر جایگاه خودش را دارد و حرفی درآن نیست. اما اشاره به "روز مرد" بودن برای این روز ، خیلی مضحک است. روز مرد یعنی مثلاً گرامیداشت چه چیزی؟ در این زمانه ای که زن ها مرد تر از مردها شده اند و ماشاالله این قدر حقوق از دست رفته شان را احیا کرده اند که دیگر حق و حقوقی برای مردان باقی نمانده، مرد اگر مرد باشد، قاعدتاً باید هر روز آرزوی مرگ کند! حالا باید هنوز مقاومت کردن این موجود و زنده بودنش را مثلاً گرامی بداریم؟!