در حالی که سر تیتر اخبار این روزها کاملاً در تصرف مخالفت با برجام، نگرانی از نفوذ و لزوم بازگشت دولت به سمت آنچه اقتصاد مقاومتی خوانده می شود قرار گرفته، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کشور با اعلام آمارهایی در زمینه آسیب های مهم در کشور، اشاره ای کرد به این که فاجعه اصلی در جای دیگری در حال رخ دادن است:


1) در برنامه های سوم و چهارم و پنجم توسعه، قرار بوده (بخوانید آرزو داشتیم) هر سال 10 درصد از حاشیه نشینی کاسته شود، اما در عوض گسترش آن دو برابر شده است.

2) در یک دهه گذشته، آمار معتادانی که از مواد مخدر صنعتی بسیار خطرناک استفاده می کنند، از 4 درصد به 25 درصد جهش کرده است.

3) اگرچه میانگین آمار طلاق در کشور اندکی بیش از 20 درصد است، اما این آمار در برخی استان ها تا 37 درصد و در برخی شهر ها حتی به بیش از 50 درصد می رسد. باورش سخت است اما به گفته ایشان، آمار طلاق در برخی شهر ها به 60 درصد نیز رسیده است.


پی نوشت اخلاقی: همه خوب اند، راحت باش!