Mehrdad Oladi

هفت ماه پس از درگذشت هادی نوروزی، کاپیتان پرسپوایس، بر اثر سکته قلبی، این بار یک سکته قلبی دیگر و یک درگذشت ناگهانی دیگر در میان ورزشکاران و البته آن هم بر اثر سکته قلبی، همه را شوکه کرده است. این بار مهرداد اولادی! (ادامه مطلب را ببینید...)

شرحی که از نحوه درگذشت این دو فوتبالیست نام آشنا روایت شده است و سرعت از دست رفتن آن ها و بی فایده بودن هر اقدام پزشکی برای برگرداندن علائم حیاتی به ایشان به طرز هولناکی مشابه بوده است و این سوال در پی دارد که آیا باید در انتظار اخبار ناگوار و مشابه دیگری هم باشیم؟

پزشکان می گویند که سکته قلبی بدون هیچ پیش زمینه ای می تواند در هز سنی اتفاق بیفتد و هیچ فرقی هم میان ورزشکاران با سایرین نیست. یعنی آیا این دو اتفاق را باید کاملاً تصادفی و طبیعی بدانیم؟ اگر چنین است، چرا در سابقه چندین دهه ای ورزش قهرمانی در کشور، سابقه ای از چنین اتفاقی هیچ وقت وجود نداشته است؟