سال نو تمام شد

وقتی در روزهای آغازین نوروز به سر می بریم، به نظر می رسد که با کوهی از تعطیلات مواجه هستیم که به این زودی ها تمام بشو نیستند. اما همه چیز به این خوبی پیش نخواهد رفت و ناگهان با پایانی تلخ مواجه می شویم. هر چند کمی برای پرداختن به این موضوع دیر شده است، ولی می توانید این 10 راهکار را برای از بین بردن تعطیلات سال آینده خود در نظر داشته باشید! (ادامه مطلب را ببینید...)
1) سعی کنید به تاریخ روزها توجه نکنید. بدین ترتیب اوقات خود را همینطور به بطالت سپری خواهید کرد و ناگهان می بینید که سیزده به در هم دارد تمام می شود!

2) به شدت برای ساعت های خود برنامه ریزی کنید و هیچ تنفسی برای خودتان قائل نشوید. این طوری اصلاً نمی فهمید که روزها چطور گذشتند!

3) در روزهای تعطیل، برنامه کاری هم داشته باشید. بدین ترتیب، متوجه گذر زمان نخواهید شد.

4) از همه اقوام و خویشان و دوستان و آشنایان عید دیدنی کنید. بدین ترتیب، هیچ زمانی برای هیچ کار دیگری باقی نخواهد ماند و تعطیلات به سرعت تمام می شوند.

5) بخشی از خریدهای خود را به بعد از تحویل سال موکول کنید تا تمام تعطیلات را در به در دنبال خرید سپری کنید.

6) برای مسافرت به شمال بروید تا دو شبانه روز در ترافیک جاده ها بمانید و بودتان نابود شود.

7) اجازه بدهید خانم ها برای شما برنامه ریزی کنند، تا فرصت نفس کشیدن هم پیدا نکنید، چه برسد به درک یک روز تعطیل.

8)همه ویژه نامه های نوروزی روزنامه ها را خریداری کنید تا عذاب وجدان مطالعه نکردن همه آن ها نابودتان کند.

9) برنامه فشرده ای برای دیدن فیلم و سریال های تلویزیونی تنظیم کنید، تا مثل یک هیولا تعطیلات شما را ببلعند.

10) از تعطیلات برای ترک عادت های بعد مثل سیگار کشیدن استفاده کنید تا همه چیز کوفتتان بشود.